Nyttig viden om Tarot.

Sådan læser du et Tarotkort!

Du skal selvfælgelig være tro mod kortets betydningt.

Stokkene er elementet ild, handlekraft. Bægrene er elementet vand, følelser. Sværd er elementet luft, psyke. Mønterne er elementet jord, økonomi og lignende.

Fra et til ti er det situations kort, der viser om du er på rette vej og hvad du evt. skal ændre. Billedkortene er er følelsesmæssig intelligens, valg der skal tages, arketyper eller øvrigheder. Trumferne er noget helt for sig selv, de beskriver skæbnens gang fra fødsel til død. Trumferne er de stærkeste kort der påvirker alle de andre.

Tolk Tarot på samme måde som du ville tolke dine drømme! Denne øvelse er en grundliggende fortolknings teknik, som kan bruges i en hver Tarotlæsning.

Beskriv kortet, hvad ser du? Hvad viser billedet? Stol på din intuitation og sig det første der falder dig ind. Brug mange tillægsord og beskrivende sætninger, overrask dig selv. Du vil sikkert beskrive kortet forskelligt hver gang du møder det. Hvad lægger du mærke til? Hvad er din følelse? Brug din fantasi og bed om hjælp fra Universet.

Du kan roligt spørge ind. I hvert kort ligger der en vækstmulighed der kan bruges til at beskrive de kvaliteter der skal til for at udvikle sig. Se det som sjælens spejl og se det som en spændende udfordring. Tag en dyb indånding og hav tillid til det din intuition mærker, du skal turde tro, tro kan flytte bjerge.

God fornøjelse.